Liquiditeit op afroep

Wereldwijd maken investeerders steeds vaker gebruik van veilige “coletteral” financiering alternatieven als er dringend kapitaal nodig is.

Bridgingz geeft investeerders een voorsprong met snel, flexibel kapitaal.

Of het nu gaat om de onverwachte belastingaanslag of margeoproep die onmiddellijke oplossing vereist, of een koopmogelijkheid die er misschien niet lang zal zijn, u kunt erop vertrouwen dat u snel kapitaal vrijmaakt. 

Vrij van complicatie

Leningen van Bridgingz zijn vrij van complicatie m.b.t. persoonlijke garanties en kredietcontroles, of de toekomstige belastingverplichting en hebben geen winst zoals bijvoorbeeld bij een ongeplande effectenverkopen.

Snel en veilig

We begrijpen dat snelheid en betrouwbaarheid cruciaal zijn als het gaat om investeringsfinanciering, net als de noodzaak om zorg te dragen voor de luxe activa die u ons als onderpand toevertrouwt. 

Hoe kan Bridgingz u helpen

1. Gebruik waar nodig uw luxe activa om liquide te blijven
Zelfs als alles op wieltjes loopt, hoeft u geen kans te missen of een vroegtijdige verkoop te doen. Maak gebruik van een eerder gemaakte passie investering om onverwachte kansen te benutten en financieren.

2. Neem een ​​grotere positie in een groeiend bedrijf
Verkrijg overbruggingsfinanciering om een ​​vastgoeddeal te sluiten of financier andere groeistrategieën.

3. Creeer een investeringsvangnet
Maak gebruik van het eigen vermogen van uw luxe activa als u kapitaal nodig heeft om een ​​margestorting, belastingaanslag of andere onverwachte uitgaven te dekken.