Uw kunstwerken zijn gedurende de looptijd van de bruikleen verzekerd tegen tweemaal de uitleenwaarde. De verzekering dekt de items vanaf het moment van afhaling, tijdens opslag tot de uiteindelijke oplevering. Onze verzekeringsdekking is “van muur tot muur”.
Category: General

Het kunstwerk blijft gedurende de gehele kredietperiode uw eigendom. Uw kredietovereenkomst dient als eigendomsbewijs.

Category: General

Het kunstwerk wordt uitsluitend als onderpand gebruikt. U wordt niet persoonlijk aansprakelijk gesteld.

Category: General

Afhankelijk van de hoogte van de leensom en van de kwaliteit van de activa beginnen onze rentetarieven vanaf 7% per jaar, wat aanzienlijk lager is dan de tarieven die in andere financieringsovereenkomsten worden aangeboden. Het rentepercentage wordt vastgesteld bij aanvang van de looptijd van de lening, bij leningen hoger dan 25.000 euro worden geen bijkomende kosten voor evaluatie, verzekering en bewaring berekend, bij leningen lager dan 25.000 euro wordt eenmalig een set up fee van 1,5% in rekening gebracht.

Category: General

We kunnen uw activa niet eerder dan vier weken na afloop van de looptijd voor de verkoop aanbieden. Bij een veilingverkoop duurt het echter 3 tot 6 maanden tot de veiling, waardoor u meer speelruimte heeft om het kunstwerk in te wisselen. U hebt recht op een eventueel overschot dat overblijft nadat de verkoopcommissie of veilingkosten, het geleende bedrag en de opgebouwde rente zijn afgetrokken van de opbrengst.

Category: General

U hoeft zich geen zorgen te maken over uw persoonlijke bezittingen, mocht de veilingopbrengst het geleende bedrag en de gemaakte kosten niet dekken. De bruikleennemer draagt geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid, alleen het onderpand kunstwerk is aansprakelijk.

Category: General

Uw kunstwerken worden opgeslagen in een van onze gespecialiseerde kunst en waardeopslagfaciliteiten, voornamelijk in Nederlanden Zwitserland, maar ook in Londen. U heeft altijd recht op toegang tot de kunstwerken, activa.

Category: General

U heeft recht op eventuele extra opbrengsten die op de veiling worden gegenereerd. Na aftrek van alle kosten, d.w.z. de lening, opgebouwde rente verkoopcommissie of veilingkosten, wordt deze winst uitgekeerd aan de lener.

Category: General

Op vertoon van de kredietovereenkomst kunt u uw kunstwerken op elk moment terugkopen.

Category: General

Over het algemeen lenen we 30 – 50% van de marktwaarde van het onderpand kunstwerk (loan-to-value/LTV) uit.

Category: General

Wij behandelen uw lening zeer persoonlijk en hanteren de hoogste vertrouwelijkheids normen. We zullen niet om privéinformatie of bankgegevens vragen, noch zullen we persoonlijke gegevens doorgeven aan derden.

Category: General

Hoe snel de lening kan worden uitbetaald, hangt voornamelijk af van hoe snel de nodige documenten en bewijsstukken worden overgelegd die nodig zijn om het kunstwerk te taxeren en te onderzoeken. We verstrekken de meeste leningen binnen een week nadat we alle vereiste informatie van de lening hebben ontvangen.

Category: General